Khoa Tài nguyên và Môi trường

GIỚI THIỆU KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Khoa Tài nguyên và Môi trường (tiền thân là Bộ môn Khoa học Môi trường) được thành lập năm 2004, là 1 trong những Khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Khoa học, xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên khu vực trung du miền núi phía Bắc và toàn quốc. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có đội ngũ cán bộ vững mạnh, đào tạo 02 ngành cử nhân và 01 ngành thạc sĩ, cung cấp cho xã hội gần 1.500 cử nhân và thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, góp phần cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

Đào tạo

       ♦ Trình độ đại học

          - Ngành Khoa học Môi trường (từ năm 2004)

          - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (từ năm 2012)

       ♦ Trình độ sau đại học

           - Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường (từ năm 2017)

Nghiên cứu khoa học

Nhận thức được NCKH là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giảng viên nên các Thầy/Cô trong Khoa Tài nguyên và Môi trường không ngừng học tập, nghiên cứu và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong NCKH, chủ trì nhiều đề tài NCKH từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước và Quốc tế, triển khai các đề tài ứng dụng và chuyển giao công nghệ có uy tín, có nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế (ISI), xuất bản giáo trình và sách chuyên khảo.

Các hướng nghiên cứu chính:

    ► Nghiên cứu các vấn đề ô nhiễm, giải pháp cải thiện chất lượng môi trường đô thị, khu công nghiệp, nông thôn và làng nghề.

    ► Nghiên cứu các công nghệ mới, thân thiện trong xử lý ô nhiễm môi trường, cải tạo chất lượng môi trường.

    ► Quản lý bền vững và sử dụng hợp lý các loại tài nguyên (chính sách, thể chế, quản lý dựa vào cộng đồng, …)

    ► Nghiên cứu quy hoạch tài nguyên đất, thẩm định giá đất và bất động sản

    ► Nghiên cứu hiện trạng, tác động, mức độ tổn thương và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

    ► Giáo dục truyền thông về bảo vệ tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩ và an toàn lao động cho các đối tượng khác nhau

Các hoạt động hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ của giảng viên, chất lượng đào tạo và tạo nhiều cơ hội trao đổi, thực tập cho sinh viên đang học tập tại Khoa Tài nguyên và Môi trường như:

        ♦ Chương trình Erasmus + trao đổi sinh viên và giảng viên ít nhất một học kỳ tại Tây Ban Nha

        ♦ Chương trình thực tập nghề tại Isarel dành cho sinh viên

        ♦ Chương trình trao đổi văn hóa (cultural exchange), khóa học mùa hè (summer schools) với các đối tác nước ngoài

        ♦ Chương trình thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường và quản lý tài nguyên

       ♦ Các chương trình trải nghiệm, giáo dục môi trường, thực tế với các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế về bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên

Khoa Tài nguyên và Môi trường cũng đã nhận nhiều sinh viên và học viên nước ngoài như Lào, Tây Ban Nha, … sang học tập, trao đổi theo các chương trình khác nhau. Đặc biệt, từ năm 2015, khoa tiếp nhận nhiều sinh viên và học viên cao học từ nước CHDCND Lào sang học tập hệ đào tạo chính quy.

Thống kê các đề tài, dự án và nghiên cứu khoa học của khoa Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2009-nay

Giải thưởng/khen thưởng:

       ♦ Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019 - 2020

       ♦ Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016 - 2017

       ♦ Giải nhất Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2018

       ♦ Sản phẩm “Lò đốt than sinh học BK4SS- Thái Nguyên” vinh danh trong Sách vàng sáng tạo trẻ Việt Nam 2018

       ♦ Giải thưởng sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên: Giải nhất năm 2018; Giải khuyến khích năm 2012

       ♦ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong công tác dạy và học” năm học 2016 - 2017.

       ♦ Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

       ♦ Giải nhất, nhì, khuyến khích trong các triển lãm về Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên các năm 2013, 2014, 2015, 2016

       ♦ Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong 5 năm liên tục từ 2013-2018

       ♦ Bằng khen của Trung ương Đoàn giai đoạn 2012-2014

Bộ máy lãnh đạo

  1. PGS.TS. Văn Hữu Tập - Trưởng khoa
  2. PGS.TS. Kiều Quốc Lập - Phó Trưởng khoa

Liên hệ

Website: http://tnmt.tnus.edu.vn/