Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, các thời kì lịch sử, Hội đã tập hợp đông đảo sinh viên, tầng lớp trí thức trẻ, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống sáng tạo, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ. Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hội là thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên quốc tế. Hòa mình vào những thành tích chung của cả nước, Hội sinh viên trường Đại học Nha Trang đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội sinh viên, khơi dậy trí tuệ, tâm huyết, sức lực của sinh viên Việt Nam, bồi dưỡng lí tưởng Cách mạng, tạo dựng vị thế người sinh viên Việt Nam trong thời kì hội nhập và phát triển.

Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học là người bạn tin cậy của sinh viên, là diễn đàn, là môi trường, là ngôi nhà chung để sinh viên giao lưu, học hỏi, tự bồi dưỡng và giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện. Vì vậy, Hội Sinh viên Trường đã luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên củng cố, xây dựng, góp phần bồi dưỡng cho sinh viên lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vun đắp cho sinh viên những ước mơ, hoài bão cao đẹp; từ đó giúp sinh viên xác định và có được động cơ, thái độ, phương pháp đúng đắn trong học tập, nếp sống, xây dựng hình ảnh sinh viên Trường Đại học Khoa học có bản lĩnh, tài hoa, thanh lịch. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên trường đã phối hợp tốt với phòng Công tác Học sinh sinh viên để triển khai các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chủ trương, quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo và quy định của Nhà trường.

Trong suốt thời gian qua, Hội Sinh viên trường đã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; với vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; sự phối hợp nhịp nhàng, giúp đỡ tận tình của các phòng, ban, khoa, viện, trung tâm và các tổ chức trong trường; sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên. Đội ngũ cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng thời được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên nên phong trào sinh viên ngày càng lớn mạnh, có ảnh hưởng sâu rộng, tạo được uy tín trong và ngoài trường.

Về cơ cấu tổ chức, Hội Sinh viên có BCH Hội Sinh viên trường bao gồm 21 đồng chí, 10 Liên chi hội các Khoa, bộ môn trực thuộc và sự hoạt động mạnh mẽ của 16 Câu lạc bộ sinh viên đa dạng các lĩnh vực, sở thích như: CLB Võ thuật Vovinam, CLB Hạnh phúc trao tay, CLB Thanh niên tình nguyện vận động Hiến máu nhân đạo, CLB Truyền thông, CLB Luật Gia trẻ, CLB Nhà Quản lý....

Qua quá trình tham gia vào tổ chức Hội Sinh viên – tổ chức dành riêng cho các bạn sinh viên, các bạn sẽ được học hỏi, rèn luyện bản thân trưởng thành hơn về mọi mặt trong học tập, cuộc sống, đặc biệt là các kĩ năng mềm, kỹ năng cuộc. Không những thế, các bạn còn được cùng các bạn sinh viên khác tham gia vào những hoạt động mình yêu thích như võ thuật, âm nhạc, thể thao và hơn hết là được tự mình tổ chức các chương trình, sự kiện, công việc chung của toàn trường hay biến những ý tưởng mà từ trước đến nay vẫn còn ấp ủ thành hiện thực. Chính các bạn sẽ là lực lượng xung kích đi đầu trong các chiến dịch tình nguyện chung sức vì cộng đồng.

Thông qua các phong trào sinh viên, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái, vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ được thể hiện rõ nét, đóng góp một phần quan trọng trong phong trào sinh viên của Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên, vì đất nước phồn vinh, khẳng định vai trò, vị thế của Hội sinh viên trường Đại học Khoa học, tạo dựng hình ảnh người sinh viên Việt Nam trong thời đại mới có hoài bão, có lí tưởng và có trách nhiệm với xã hội và đất nước.

Một số hình ảnh: