Khoa Du lịch

GIỚI THIỆU VỀ KHOA DU LỊCH


         Khoa Du lịch là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Đơn vị là "Khoa Du lịch" duy nhất của Đại học Thái Nguyên, đào tạo du lịch có chất lượng và uy tín hàng đầu trên địa bàn tỉnh và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.

 Chức năng, nhiệm vụ 

  - Khoa Du lịch có chức năng quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được giao và quản lý cơ sở vật chất trong Khoa.

  - Thực hiện việc đào tạo bậc Đại học ngành Du lịch. Giảng dạy các môn học cơ sở của ngành cho các chuyên ngành khác có liên quan trong toàn trường.

  - Cùng các đơn vị có liên quan giúp Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu xây dựng phương hướng phát triển, quy mô đào tạo, nội dung chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Du lịch.

  - Giúp Ban Giám hiệu tổ chức quản lý và đánh giá toàn diện công tác đào tạo trong phạm vi Khoa đảm nhiệm.

  - Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

  - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa (văn nghệ, thể dục thể thao…).

  - Cùng với các đơn vị có liên quan tham gia quản lý sinh viên trong Khoa.

     Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, Khoa đặc biệt chú trọng đến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và  hợp tác quốc tế trên cơ sở nguồn lực vững mạnh của Đại học Khoa học, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, giáo dục và chuyển giao công nghệ du lịch lớn nhất vùng trung du, miền núi phía Bắc. Để đạt được mục tiêu đó, Khoa Du lịch chú trọng đào tạo gắn lý thuyết đi đôi với thực hành, tranh thủ sự hợp tác, phối hợp của các doanh nghiệp du lịch đặc biệt là trong hoạt động kiến tập, thực tập, tham quan học hỏi. Ngoài ra, Khoa còn có hệ thống phòng thực hành đạt tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ đào tạo thực hành tại chỗ. Những điều này là nền tảng để tạo ra yếu tố khác biệt trong chất lượng đào tạo và sự khác biệt đó chính là khả năng thích ứng và tiếp cận với công việc của sinh viên Du lịch Trường Đại học Khoa học sau tốt nghiệp!

Hiện nay khoa Du lịch có 02 ngành đào tạo bậc Đại học với 4 chương trình đào tạo01 chương trình đào tạo đại học chất lượng cao:

        - Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành, với 01 chương trình đào tạo chất lượng cao "Quản trị khách sạn và Resort" và 02 chương trình đào tạo: "Quản trị Lữ hành" và "Quản trị Nhà hàng -Khách sạn"

        - Ngành Du lịch, gồm 2 chương trình đào tạo: Nhà hàng – Khách sạn và Hướng dẫn du lịch.

      Để mang lại nhiều cơ hội cho người học, bên cạnh đào tạo trình độ Đại học Du lịch, Khoa Du lịch còn đào tạo liên thông ba hệ từ Trung cấp lên Đại học, từ Cao đẳng lên Đại học và Văn bằng 2. Kết cấu chương trình trong đào tạo theo học chế tín chỉ cho phép sinh viên ngành Du lịch của trường Đại học Khoa học có thể liên thông ngang để nhận thêm bằng đại học thứ hai. Trong tương lai khoa Du lịch sẽ mở thêm các cấp học cao hơn để người học có thể phát huy được hết khả năng khi được đào tạo từ ngành Du lịch của Trường Đại học Khoa học. Ngoài ra  chúng tôi còn ký kết hợp tác với một số doanh nghiệp lữ hành như và các resort lớn trên địa bàn như: Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Công ty Khách sạn – Du lịch Dạ Hương, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Sao Phương Đông, Công ty Du lịch quốc tế Minh Hoàng, Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch quốc tế Sao Việt, Công ty Du lịch quốc tế Hasu, Khách sạn Đông Á Plaza, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc Thái Hải...Với một đội ngũ trẻ trung, tâm huyết, chúng tôi nuôi hoài bão xây dựng khoa Du lịch, Đại học Khoa học ngày một lớn mạnh, góp phần xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm du lịch lớn của vùng Đông Bắc.

Bộ máy lãnh đạo

1. TS. Chu Thành Huy - Trưởng Khoa

Liên hệ: Khoa Du lịch - Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh- Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083.901.898
Email: dulich@tnus.edu.vn
Website: dulich.tnus.edu.vn
Fanpage: FB/tourismtnus   

 

 

 

http://dulich.tnus.edu.vn/