Thông báo thủ tục nhập học cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Ngày: 16/09/2022