Thông báo thủ tục nhập học bổ sung cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Ngày: 07/10/2022