Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Dương Thị Hương

Ngày: 09/12/2022

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Dương Thị Hương

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS.Dương Thị Hương

Tên đề tài luận án: “Chặn đều cho số mũ kiểm tra Frobenius trong vành địa phương đặc số dương và ứng dụng”

Ngành: Đại số và Lý thuyết số; ​

Mã số: 9 46 01 04.

Tập thể hướng dẫn:  

1. PGS.TS. Phạm Hùng Quý

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

Thời gian: 9h00’ ngày 28 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 (nhà Hiệu bộ), Trường Đại học Khoa học – ĐHTN.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến dự./.