Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Ngô Mạnh Tưởng

Ngày: 07/11/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

TẠI ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN CỦA NCS. NGÔ MẠNH TƯỞNG

 

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh Ngô Mạnh Tưởng.

Tên luận án: “Phương pháp không lưới thích nghi RBF-FD trong không gian ba chiều” thuộc ngành Toán ứng dụng, mã số: 9460112

Tập thể hướng dẫn khoa học:

1.      GS.TS. Oleg Davydov – Trường ĐH Giessen, Cộng hòa LB Đức;

2.      TS. Đặng Thị Oanh – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian: 13h30’, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 5 – Trường Đại học Khoa học.

                                                                                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO

File(s) đính kèm: